Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web thabetcasinovn.top. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ:

  • Tất cả các nội dung trên trang web thabetcasinovn.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, đồ họa, biểu đồ, hình ảnh, video và âm thanh, đều thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
  • Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  • Mọi thương hiệu, logo hoặc tên thương hiệu khác được sử dụng trên trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và không được sao chép hoặc sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu.

2. Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và sử dụng nó chỉ cho mục đích dùng để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web thabetcasinovn.top.

3. Sự đảm bảo và từ chối trách nhiệm:

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web thabetcasinovn.top là hoàn toàn trên trách nhiệm của bạn. Chúng tôi cung cấp trang web này 'như bản gốc' và 'như có sẵn' mà không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc đảm bảo nào về tính đúng đắn, độ tin cậy hoặc tính khả dụng của nó.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc không thể truy cập trang web thabetcasinovn.top.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm và từ chối tất cả các cam kết hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung của bất kỳ trang web bên ngoài nào mà bạn có thể truy cập thông qua liên kết trên trang web này.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web và các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  • Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào trang web nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong văn bản này.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt trang web.